kampo vasta vastega lumplena iom ondumanta same kiam bloveto de varma vento trakuras tukon de matura cerealo kaj ĝi delikate mole kaviĝas aŭ kavumas kiel lanuga hararo kata - - - - - - ĉu tio estus kato? tiu ega kolosa kato sur kiu apogas sin same ega kaj kolosa ĉielo hodiaŭ tute ne blua hodiaŭ prefere perla perlece griza vualita per delikata nebulo kovrita per mornetaj nuboj malaperigita de nebulecaj nuboj iomete pulsantaj preskaŭ nevideble leviĝantaj kaj falantaj kvazaŭ la ĉielo spiradis ege trankvile dormante sonĝante nenion nerimarkeble ridetande pensante pri tio ke ĝi povus esti arĝenteska hararo de griza kato kiu ĵus volvumis kaj post mallonga rrronrrronado iĝas milionoj da gutetoj de matena roso . . . . . . . . . . . ne tio ne estas kampo ega vastega iom ondumanta akvo tio estas vasta kampo de akvo sed ne rivero kaj se iu rivero do la rivero kiu lacega pro senĉesa furioza fluado sterniĝis etendiĝis iĝis la tukego de lago nun kuŝas rigardas la ĉielon ete sulkiĝas pro brilanta azureska blankeco - - - - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - ------- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – --- - - - --- - - – – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - - - - - - - - - - - - - - <<<< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NENIO ene de io aŭ IO ene de nenio? - - - - - - - - - - - - - - - - sen "aŭ" meze kaj sen "?" fine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- - - - - - - - - - --------------- - - - --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - ------------------------ ------------ herbejo --- - - - ne la gazono sed la herbaro herbejo sovaĝa plena de herboj diversegaj kaj koloregaj floroj mokanta trompanta alloganta ensuĉanta kiel marĉo: vi rigardas herbejon sed vi vidas akvon vi rigardas akvon kaj vi vidas kampon vi rigardas kampon tamen vi vidas nebulecan ĉielon vi rigardas nubojn sed vi vidas lagon vastegan ĝishorizontan vi rigardas lagon kaj vi vidas herbejon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - --- -- -- -- ----- - - - - - - - - - - - - - - --- -- -- - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - kaj jen nur kunplektitaj okulharoj nur tio nenio alia - - - - - - sufiĉas malfermi okulojn - - - - - - mi ilin malfermas mi malplektas okulharojn - - - - - - - nenio - - - - - daŭre la samo - - - - - - - - - - - -