Kiel vi vidas, ne multe elekteblas. Aŭ LEĜEJO aŭ KATALOGO. En la leĝejo elekteblos eĉ malpli multe, ĉar vi trovos tie nur unu libron. Kaj ne tutan. Ne tuta ne pro tio ke detruita kaj en pecoj, nek pro tio ke treege malnova, antikva, trovita rubaĵe, sed tial ke ne finita. Verdire, senfina.
La libro senfina.
Nu, tio sonas pli interese. Ne finita libro senfina? Nu, tio estas simple troigo. Kvankam sufiĉe suspekte kaj provoke. Kial ĝuste tiu ĉi libro kaj ne iu alia? Tiu ĉi libro, se volus, povus havi la statuson de libro-bazo, libro-fundamento, libro-dokumento-fondanta, libro-unua, fonto de ĉiuj inspiroj, neelĉerpebla aro de referencoj kaj asocioj, kaj tiel plu. Sendube por Liberlandio. Sed ĝi ne volas. Ĉar tiam ĝi devus esti fermita, limigita, finita. Pezega kaj premanta samkiel ŝtonego monumenta, samkiel ŝtonego tomba, kaj ĝi preferas esti malfermita, nelimigita, senborda, leĝera, malpeza samkiel svarmo de papilioj, samkiel oreska nebulo super la herbejo . . .
interese – mi neniam vidis oran nebulon, nek oretan, nek oreskan, nek origitan – ĉiam nur nebulojn arĝentajn, arĝenteskajn, blanke-grizajn – sed eble la ora nebulo ekzistas, eble okazas, mi nur devas rigardi la mondon pli atente
 . . . . . . .
En la katalogo nenio estos elektebla. Ĉar eĉ se vi io elektos, do nur vizion, fantasmagorion, kimeron, libron kiu ne ekzistas, kiun neniu verkis, neniu eldonis, neniu priskribis, neniu fikcie recenzis. La libron kiu estis elpensita ne por tio ke ĝi imitu la veran libron, ĉar ulo elpensita ne povas verki librojn kiuj ekzistas reale. Jen la katalogo de libroj imagitaj. Tiuj kiuj eble estos verkitaj – eble – se ili estos verkeblaj, ĉar sendube parto da ili estos tute malverkeblaj - - - - - - - Do, eble tio devus esti la katalogo de libroj maleblaj. Fantasmagorioj ja estas tute realaj kaj eblaj. Krome, fantasmagorioj havas ne bonan opinion – ili devas esti malhelaj, tenebraj, sombraj, sufokaj, senvoligantaj, enabismigantaj, dronigantaj en kruelan frenezon – kaj ja povas esti lumplenaj, brilaj, povas esti svarmo de mielaj abioj - - - -