PIRAMIDA
SENNIKSŁOWNIK    SŁÓW
SYMETRYCZNYCHDIAPOZYTYWKAPARADOKS