Vi, kiu eniras ĉi tien, lasu ĉiun esperon,
ke vi ĉesigos la soifon kiu vin turmentas.